Vi svenskar är snabba att hoppa på nya trender, men att det skulle bli trendigt att vara klimatsmart har varit något som har tagit tid. Den senaste tiden har emellertid klimatfrågan lyfts fram i media bland annat av klimataktivisten Greta Thunbergs skolstrejk för klimat. Klimatfrågan borde ha tagits på allvar för länge sedan men det är nu en frågan som engagerar och väcker starka känslor.

Klimatskeptiker

Det finns visserligen fortfarande personer som förnekar klimatförändringar. Men utrymmet i media har blivit mindre för klimatskeptiker och bland annat BBC har de senaste åren inte bjudit in klimatskeptiker för att få en balanserad diskussion. De anser att den vetenskapliga bevisningen är tillräckligt stark för att det är mänsklig aktivitet som ligger bakom att temperaturen i världen ökar. En bred rörelse där målet är att bekämpa klimatförändringar växer fram.

Människor i Sverige och runt om i världen har de senaste åren även börjat få känna på vad klimatförändringar kommer att innebära i framtiden. Värme, bränder, starka vindar, översvämningar och orkaner har drabbat många människor direkt. Konsekvenserna har i flera fall varit mycket stora både för individer och samhälle. Medvetenhet om effekterna av förändringar i klimatet har blivit tydligare, vilket har ökat engagemanget.

Ändrade matvanor

En trend som kan utskiljas är att fler svenskar väljer att äta grönt. Många väljer vegetariskt två eller tre gånger i veckan. Antalet veganer och vegetarianer har inte ökat nämnvärt istället är det vanligare att välja grön mat några gånger i veckan dels av hälsoskäl dels för att det är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Utbudet i affärer och på restauranger av vegetariskt mat har blivit bredare.

I många fall är det som är bra och nyttigt för vårt välbefinnande också bra för miljön. Att äta grön mat och att cykla kortare sträckor och lämna bilen hemma är bra för vår hälsa. Att gå, cykla, och åka kollektivt är en del av en klimatsmart vardag. Fler resenärer har börjat använda tåg för längre sträckor, vilket är mer klimatvänligt än att flyga.

Klimatsmarta hem och inredning

Det är många av oss som aktivt vill bidra till en omställning mot en hållbar framtid. Många väljer att köpa vintage kläder och handlar begagnat när de vill inreda sina hem. Slit och släng-mentaliteten har ersatts med en trend där du handlar klimatsmart. Svenskar köper mycket möbler men idag väljer många studenter att köpa begagnade möbler istället för billiga nyproducerade möbler.

Flera organisationer som Naturskyddsföreningen och WWF har sett ett ökat engagemang. Det finns nationella nätverk där du tillsammans med andra, som också brinner för klimatfrågan, jobbar för att driva klimatfrågor på det lokala och regionala planet Klimatfrågan är global men stora förändringar kan göras genom att jobba tillsammans med andra och utbyta tips och idéer som kan leda till ett klimatsmartare samhälle.

Akuta handlingar

Det pratas flitigt om klimatförändringar på arbetet såväl som i hemmen, allt från klimatsmart mat till klimatsmart semester är trendkoncept. Hemsemester där du stannar i Sverige och semestrar för att minska din negativa påverkan på miljön är något som många väljer att prova. Trender kommer och går snabbt. Att leva klimatsmart är något som kan innebära små förändringar för individen, men förändringar på infrastrukturella nivåer krävs också.