Vad är jämställdhet?

Jämställdhet handlar om att män och kvinnor ska ha samma möjligheter i samhället. Frågor som makt, ekonomi, hälsa, och arbete är viktiga aspekter som ofta lyfts fram. Sverige toppar ofta internationella jämförelser när det gäller exempelvis ekonomisk jämställdhet men det finns flera områden där det finns mycket arbete kvar att utföra.

Jämställdhet inom sport

Stora förändringar har skett för jämställdheten inom idrotten som från början vände sig uteslutande till män. En jämställd sport är en förutsättning för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma idrotten. Jämställdhet handlar bland annat om att ge kvinnor och män, flickor och pojkar samma resurser.

Idag är fler kvinnor aktiva och trenden går mot att kvinnors representation i beslutande organ ökar. Många kvinnor har stora framgångar men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Ridsporten är en av de få sporter där kvinnor och män tävlar mot varandra. De flesta utövare är kvinnor men andelen män är högre på elitnivå.

Jämställdhet inom fotboll

Jämställdheten inom fotboll är ett omdiskuterat ämne. Jämställdhet kan definieras på en rad olika sätt och ett är att titta på lönen. Inom fotbollsvärlden är det stora skillnader när det gäller lönen för damer och herrar. Damfotbollen har de senaste åren blivit allt mer populär sport i olika delar av världen.

De senaste åren har damfotbollen fått större uppmärksamhet i media. Många damligor håller en hög klass men pengar och resurser är ofta mindre jämfört med herrfotbollen. Fifa har fått sin första kvinnliga generalsekreterare, Fatma Samoura, och hon har lanserat mål som att öka antalet kvinnliga utövare och höja prispengarna i fotbolls-VM för damer.

Jämställdhet i arbetslivet

Sverige har de mest generösa reglerna i världen när det gäller föräldrapenning. Trots reglerna tar svenska pappor ut betydligt färre dagar med föräldrapenning jämfört med mammor, en tredjedel av de dagar som kvinnor tar ut. En bakomliggande orsak är att många arbetsplatser förlitar sig på att den ideale anställde ska prioritera sitt arbete framför familjen.

Det är viktigt att se till att personer i ledande befattningar kan utnyttja sin föräldraledighet. Arbetsplatser behöver skapa förutsättningar så att föräldrar kan dela lika på den lagstadgade föräldraledighet. Många är oroliga för hur möjligheterna att avancera inom företaget påverkas om du väljer att dela ledigheten med din partner.

Manliga chefer och kvinnliga

Orden som används för att beskriva saker kan verka som mindre betydelsefulla när du diskuterar jämställdhet men det finns många könsstereotyper som är djupt rotade i vårt språkbruk. Manliga chefer har uppnått sin position inom företaget eller organisationen genom att arbeta hårt medan kvinnliga chefer ofta beskrivs som att de har haft tur.

Manliga chefer beskrivs ofta som professionella i media medan kvinnor i samma position får svara på fler personliga frågor, exempelvis om relationer och privatliv. En vanlig tanke är att det kommer att bli bättre för nästa generation men millennie-generationens unga kvinnor tror inte att arbetslivet kommer att bli mer jämställt (undersökning av Chefsorganisationen Ledarna).

Halkar efter inom vissa områden

Sverige har under flera års tid varit ledande inom jämställdhet men det finns trender som pekar på en negativ utveckling inom jämställdhet, exempelvis kvinnors rätt att bestämma över sitt liv oavsett sin bakgrund. Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är ett annat område där Sverige behöver göra förbättringar.